องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

เลขที่ 213 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์ : 077-630444 โทรสาร : 077-507848
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sarabanthungluang@gmail.com